Vodafone­Ziggo

Online, hoe dooooe je dat? VodafoneZiggo wil de online weerbaarheid van mensen vergroten. Wij helpen VodafoneZiggo om aandacht te geven aan kwetsbare onlinegebruikers. Samen met het team van EDG Media maken we leerlingen van basisonderwijs en voortgezet onderwijs en onervaren en oudere mensen onlinevaardig.
Onlinevaardigheden, carrièrekansen en challenges: met Online Masters
ondersteunen we kinderen en jongeren (die vaak al behoorlijk digitaalvaardig zijn) in een digitale wereld die zich razendsnel ontwikkelt. We stimuleren discussie en samenwerking, bijvoorbeeld met stellingen, meerkeuzevragen en klassikale en thuisopdrachten. Zo dagen we de doelgroep uit om hun eigen mening te vormen en hun talenten te ontdekken .
Met WelkomOnline
begeleiden we ouderen en gebruikers met een digitale achterstand stapsgewijs om onlinevaardig te worden. In sommige gevallen haakt een vrijwilliger aan voor extra  ondersteuning.
VodafoneZiggo vroeg ons om Online Masters verder te ontwikkelen. Daar zijn we nu druk mee bezig.
Ga dooorStedin