Buitenplaatsen in Beeld

  • advertentie |
  • Campagne |
  • communicatie |
  • Identiteit |
  • webdesign |
  • Website

Weet jij wat een buitenplaats is? Buitenplaatsen in Beeld is een programma dat de verhalen van de Buitenplaatsen Noord-Holland zichtbaar wil maken. Het programma wordt uitgevoerd door Cultuurcompagnie Noord-Holland in opdracht van de Provincie Noord-Holland. Er wordt daarbij nauw samengewerkt met veel enthousiaste partners in het veld.

Een identiteit moet je bouwen…

De Buitenplaatsen van Noord-Holland zijn bijzondere oases van rust in een wereld die nooit stilstaat. Ze brengen natuur en cultuur bij elkaar en laten geschiedenis tot leven komen. Buitenplaats in Beeld was toe aan een nieuwe website en een update van de huisstijl om zo meer op te vallen bij de doelgroep.

In de Provincie Noord-Holland zijn op dit moment nog een kleine 60 buitenplaatsen te vinden. Dit waren er ooit veel meer. Het programma wil deze plekken een platform bieden zodat deze buitenplaatsen zichtbaar worden.

…en daarna gebruiken

Dus aan de slag. Een identiteit die zowel door de opdrachtgever als door derden goed te gebruiken is. Op basis van een bestaand beeldmerk, wat we voor gebruik geoptimaliseerd hebben. Ook hebben we ons mogen buigen over de communicatie, dus advertenties en uitingen voor online media. Alle middelen zijn vervolgens ook door Buitenplaatsen in Beeld zelf aan te passen of onderhouden.

Voor de site hebben we -uiteraard- gewerkt aan een responsive basis. Omdat de gebruiker ‘in het veld’ de site goed moet kunnen bekijken om zo onderweg nog even de laatste dingen te vinden of leren. Verder maken we een uitgebreid aanbod aan plaatsen en activiteiten vindbaar, gecombineerd met een social media feed.

Het verschil van Vuurrood

Bij Buitenplaatsen in Beeld hebben we de nadruk gelegd op het neerzetten van een identiteit die door de opdrachtgever maar ook door derden goed toe te passen is, door middel van de huisstijlhandleiding bijvoorbeeld.

Meer weten over dit project of een afspraak maken?
Bel 010 476 3556 of mail naar hallo@vuurrood.nl.
Meer informatie over Vuurrood lees je hier.