Het Voedseleducatie Platform

  • Identiteit

Vuurrood neemt deel aan het Voedseleducatie Platform. Dit is een netwerk van organisaties en bedrijven die objectieve educatie over voeding bij kinderen belangrijk vinden.

Kinderen die meer weten over hun eten zijn eerder bereid gezonde en duurzame voedselkeuzes te maken. Ze leren door zelf te ontdekken en beleven. Met gebundelde krachten kunnen we via het Voedseleducatie Platform heel concreet een bijdrage leveren aan het doorbreken en verbeteren van de eetgewoontes van jongeren.

Vraag en vormgeving

Het Voedseleducatie Platform is een initiatief van het Steunpunt Smaaklessen, en pakt samen met partners het lesaanbod over voeding en gezondheid aan. In het beeldmerk komt de verbeeldingĀ van diversiteit en netwerk terug in de (overlappende verschillend gekleurde) cirkels.

Ter ondersteuning aan het platform kunnen partners gebruik maken van deĀ banners die aangeboden worden door het platform.

Meer weten over dit project of een afspraak maken?
Bel 010 476 3556 of mail naar hallo@vuurrood.nl.
Meer informatie over Vuurrood lees je hier.