Kentekenparkeren

  • Campagne |
  • Concept |
  • PR

Na de campagne om 06-parkeren te introduceren in Rotterdam hebben we samen met BijlPR de campagne om kentekenparkeren te introduceren verzorgd voor de gemeente Rotterdam. De campagne is de basis voor de introductie van kentekenparkeren in de hele stad en is eerst klein begonnen in de deelgemeente Oude Noorden.

Vraag

Hoe kan de gemeente de Rotterdammers informeren over de wijziging van het betaald parkeerbeleid? Ontwikkel een publiekscampagne die de burger informeert over de verandering van de betalingswijze en de mogelijkheid om met 06-parkeren te betalen. De campagne wordt gefaseerd ingevoerd, eerst in de deelgemeente, daarna in heel Rotterdam.

Strategie

Om de gedragsverandering van de doelgroep te bewerkstelligen zijn we uitgegaan van 3 stappen in de campagne-opzet: de doelgroep moet het gewenste gedrag begrijpen, kunnen uitvoeren en willen uitvoeren. We pleiten voor een bovengemiddeld aandeel van PR (issuemanagement) in de campagne, gezien de gevoelige veranderingen voor gebruikers van parkeerautomaten.

Vormgeving

We werken in een sterke grafische vormtaal, in het verlengde van de campagne voor 06-parkeren en het huisstijlregelement van de gemeente Rotterdam. De heldere kleuren, de heldere illustraties (met dank aan Aad Goudappel dragen bij aan een grote herkenbaarheid in het straatbeeld en snel te interpreteren uitingen.

Typografie en kleur

De kleuren donkerblauw en groen zijn overgenomen uit de huisstijl van de gemeente Rotterdam, de helder blauwe cyaan kleur is een toevoeging om de uitingen contrastrijk te maken en een manier om in te spelen op het referentiekader van de doelgroep – deze kleur is direct gelinkt aan het parkeerbord (P) wat bekend is bij elke autobezitter. De fonts zijn de Arial for Rotterdam en de Arial zijn toegepast voor een goed leesbaar resultaat conform huisstijl.

Resultaat

De campagne wordt in twee fasen uitgevoerd. De pilot vond plaats tussen september en november 2013 en heeft de doelstelling ruim overtroffen. Uit onderzoek van onderzoeksbureau Morph is gebleken dat het streven (een bekendheid onder de burger van 80%) ruim is overtroffen met een resultaat van 87%. Spontaan worden door de doelgroep verschillende betalingsmogelijkheden teruggekoppeld en kan de doelgroep een goede kernachtige omschrijving geven van het begrip ‘kentekenparkeren’. De campagne zal ongewijzigd voortgezet worden in 2014.

Meer weten over dit project of een afspraak maken?
Bel 010 476 3556 of mail naar hallo@vuurrood.nl.
Meer informatie over Vuurrood lees je hier.