Lancering PLOT26

  • Event |
  • Identiteit |
  • Online |
  • PR |
  • Strategie

PLOT26 is een nieuwe volledig digitale lesmethode voor het vak Nederlands op basis van spannende verhalen. Vuurrood ontwikkelde de lancerings-strategie.

Over PLOT26

PLOT26 is een product van Blink educatie. Makers van vernieuwende, digitale lesmethodes waarbij het bereiken van de leerling het uitgangspunt is. De lesmethodes zijn erop gericht om leerlingen te prikkelen, nieuwsgierig te maken en vooral veel zelf te laten ervaren en ontdekken. Dit vanuit de wetenschap dat wanneer leerlingen zelf actief zijn, ze zich sneller ontwikkelen, ze ook leerstof beter begrijpen en langer onthouden

De Nacht van het Nederlands op 11 maart 2015.

De vraag

Positioneer PLOT26 als een echt vernieuwend alternatief op de reguliere methodes. Zorg voor bekendheid onder de docenten en een conversie naar de aanschaf van de methode.

“Het evenement sloot perfect aan op het merk PLOT26. Er was bij de Nacht van het Nederlands niets wat anders had gemoeten, niets wat niet goed was. Alles klopte.”

— Jorien Castelein - Blink Educatie

De strategie

Uit onderzoek blijkt dat leerlingen enorm enthousiast zijn over de methode. Daarom zijn in onze strategie de leerlingen de ambassadeurs.

Leerlingen in heel Nederland zijn via social opgeroepen om  zich op te geven voor de Nacht van het Nederlands: Een event in de Noordsingel gevangenis van Rotterdam. Durf jij een moord op te lossen?

50 Leerlingen waren de gelukkige winnaars. Op 11 maart gingen zij een nacht de bak in om een moord op te lossen en daarmee de lesmethode uit te proberen.

Promo leerlingen

Het resultaat

We verzorgde de online promotie, ontwikkelde een actiesite met social live feed, organiseerden het event en lieten de PR met onze partner BijlPR naadloos aansluiten.

Naar aanleiding van de campagne zijn er 1.500 nieuwe aanmeldingen: een onverwacht groot succes. In juni weten we ook of de conversie naar de implementatie van de hele lesmethode gehaald is.

Meer weten over dit project of een afspraak maken?
Bel 010 476 3556 of mail naar hallo@vuurrood.nl.
Meer informatie over Vuurrood lees je hier.