Willem de Kooning Academie

  • Campagne |
  • Concept |
  • Identiteit |
  • Junior |
  • PR

Vuurrood veranderde door middel van een nieuwe identiteit en communicatiestijl het imago van de Willem de Kooning Academie. Gezamenlijk werkten we aan een samensmelting van uitstraling in zowel vormgeving als communicatie. In een samenwerking van ruim zeven jaar hebben we een groot aantal campagnes, online en offline informatiemateriaal en uitzonderlijke projecten mogen realiseren.

Vraag

Ontwikkel en bouw door op een imago voor de Willem de Kooning Academie. Zorg voor cross-mediale communicatie campagne die leerlingen werft en het imago van het instituut met elke uiting versterkt.

Strategie

We nemen de primaire doelgroep (jongeren) serieus. In communicatie lichten we voor, we bieden ze een kijk in onze wereld die hun toekomst kan zijn. Door eerlijk te communiceren in verschillende lagen bieden we alle informatie om een overwogen keuze te maken. Door de communicatie zowel intern als extern en op zowel communicatie als ontwerp breed aan te pakken hebben we een synergie bereikt die het instituut een degelijk en geheel eigen imago geeft wat staat als een huis. In een oogopslag is duidelijk: dit is van de Willem de Kooning Academie.

Vormgeving

Elke uiting staat in teken van het grotere geheel. Ook de specifieke typografische en fotografische keuzes zorgen voor een krachtige uitstraling van een degelijk instituut wat op veel fronten leidend is in zijn soort.

Typografie en kleur

De introductie van het lettertype SuperGrotesk heeft de gehele uitstraling veel houvast geboden. Een duidelijk herkenbare letter met een sterke en stevige uitstraling draagt bij aan de synergie. Zwart en geel, geel en zwart. De basiskleuren van de communicatie zorgen voor een duidelijke herkenbaarheid bij de verschillende doelgroepen.

Resultaat

Uiteenlopende resultaten zijn met verschillende campagnes behaald. Toename in bezoekersaantallen van de Open Dagen en inschrijvingen voor verschillende opleidingen en het positioneren van het instituut en verschillende opleidingen bijvoorbeeld.

Met genoegen denk ik nog immer aan onze jarenlange zeer vruchtbare creatieve en hoogstaande samenwerking. Vuurrood staat voor creativiteit, kwaliteit en innovatie.

— drs. Richard E. Ouwerkerk, Ourteam (voormalig voorzitter WdKA)

Meer weten over dit project of een afspraak maken?
Bel 010 476 3556 of mail naar hallo@vuurrood.nl.
Meer informatie over Vuurrood lees je hier.