Yulius

  • Identiteit |
  • Junior

Yulius helpt mensen die het moeilijk hebben. Vuurrood helpt Yulius met communicatie ontwerp voor ouders, kinderen en jongeren.

Spread uit een van de brochures

Vormgeving en productie

Vuurrood heeft in samenwerking met Hanne Marckmann zes brochures voor kinderen en jongeren gemaakt. De vormgeving is een doelgroep gerichte doorvertaling van de bestaande huisstijl. In samenwerking met de kennis van Hanne hebben we in zowel tekst als beeld een bij de doelgroep passende aanpassing van de Yulius-stijl kunnen maken.
Ook van de website hebben we een vertaling gemaakt voor deze verschillende doelgroepen zodat zij stapsgewijs en in eigen bewoording kennismaken met de verschillende diensten die Yulius aanbiedt.

Aan de doelgroep aangepaste grafieken

We zijn erg enthousiast over de nieuwe vormgeving, de beelden en de teksten.

— Jongeren uit de clientenraad van Yulius

Meer weten over dit project of een afspraak maken?
Bel 010 476 3556 of mail naar hallo@vuurrood.nl.
Meer informatie over Vuurrood lees je hier.